Iloa tanssista

Iloa tanssista- tunnit on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Opetus suunnitellaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja toimintakyky huomioon ottaen. Tunneilla tutustutaan mm. eri tanssilajeihin ja luovaan liikkeeseen sekä tehdään motorisia taitoja vahvistavia harjoitteita. Tuntien tavoitteena on, että lapsi/nuori pääsee iloitsemaan tanssimisesta, ilmaisemaan itseään luovan liikkeen avulla ja vahvistamaan kehotietoisuuttaan.

Joustavasti eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

Lisätietoa toimistosta yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org, 044-3699700.