Arvot

”Juurevaa tanssipedagogista osaamista”
”Lempeä ja turvallinen paikka kokeilla ja oppia”
”Avoin ja monimuotoinen tanssin syli”

Lainaukset Jyväskylän Tanssiopiston henkilökunnan arvotyöpajasta keväältä 2022

Jyväskylän Tanssiopiston toimintaa ohjaavat arvot perustuvat valtakunnallisissa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyyn arvopohjaan. Arvoja tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja tarkastelussa otetaan huomioon sekä henkilökunnan, oppilaiden että Jyväskylän tanssiyhdistys ry:n näkökulmat.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Jyväskylän Tanssiopiston arvot

Opetustoiminta

Ammattitaitoinen tanssin taiteen perusopetus
Pedagoginen osaaminen
Tanssin moninaisuuden arvostaminen
Kannustava ja avoin ilmapiiri
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Oppilaat

Yksilöllisyyden arvostaminen
Luovuuteen, avoimuuteen ja uteliaisuuteen rohkaiseminen
Osallistavuus ja oppilaslähtöisyys
Pitkäjänteisyyden, sinnikkyyden ja resilienssin vahvistaminen
Kokonaisvaltainen kasvu ja hyvinvointi
Terveelliset elämäntavat

Turvallisemman tilan periaatteet

Organisaatio

Henkilökunnan hyvinvointi
Ammattitaidon jatkuva kehittäminen
Aito ja suora kommunikaatio
Aktiivisuus tanssin kentällä
Taiteiden välinen yhteistyö
Ekologisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen suunnitelma