Korvauskäytännöt

 • Yksittäiset poissalolot viikkotunneilta tulee korvata ensisijaisesti saman lukukauden aikana.
 • Opettaja kirjaa korvauksen suoraan Hobiver-järjestelmään.
 • Oppilas näkee omat läsnä- ja poissaolonsa Hobiver-järjestelmän kautta.
 • Tunteja voi korvata saman tai alemman tason tunneilla, mikäli tunnilla on tilaa.

Korvaaminen seuraavalla lukukaudella

 • Korvauksia voi tehdä myös seuraavalla lukukaudella, kun sille rekisteröityy oppilaaksi vähintään minimimaksulla.
 • Minimimaksu syys- ja kevätlukukaudella on puolilukukausimaksu, kesälukukaudella pikkupassi.
 • Vanhalta kaudelta saa korvata yhtä monta tuntia kuin uudelle kaudelle maksetaan, esim. puolilukukausimaksulla saa 8 tuntia, jolloin korvata saa 8 tuntia.
 • Kevätlukukauden tunnit korvataan kesälukukaudella. Kesälukukautta voi korvata syksyllä ainoastaan erikoistapauksissa (esim. lääkärintodistuksella).
 • Rajattoman passin tunteja ei voi korvata seuraavalla lukukaudella.
 • Pidemmissä sairauspoissaoloissa korvaukset voi siirtää myöhemmäksi lääkärintodistuksella.

Kesälukukauden korvauskäytännöt

 • Kesäjakson tuntia voi vaihtaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org viimeistään samana päivänä klo 12 mennessä.
 • Läpi kesän -tuntien poissaoloja voi korvata muilla läpi kesän -tunneilla, jos tunnilla on tilaa.
 • Korvausten siirto seuraavalle lukukaudelle onnistuu vain lääkärintodistuksella.