Koulutussäännöt

1. ILMOITTAUTUMINEN

Tunneille ilmoittaudutaan jyvaskylantanssiopisto.org/ilmoittautuminen. Ei erillisiä paikanvarauksia. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- ja kevätlukukauden ellei osallistumista peruuteta. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS JA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN

Opinnot voi keskeyttää vain sähköposti-ilmoituksella toimistoon. Suullinen maininta opettajille ei riitä. Jos opinnot keskeytetään heti ensimmäisen tunnin jälkeen, oli tunti ilmainen kokeilukerta. Jos opinnot keskeytetään myöhemmin maksetaan keskeytysilmoitukseen mennessä olleiden tuntien määrä kertamaksun mukaan huolimatta siitä onko tunneilla käyty vai ei. Jos peruutusta ei tehdä viimeistään ensimmäisen laskuerän eräpäivään mennessä, tulee lasku maksaa kokonaisuudessaan. Keskeytetyn lukukauden maksusta ei saa rahallista palautusta. Osallistuminen kevätlukukaudelle voidaan peruuttaa maksutta vain ennen kevätlukukauden alkua. Sen jälkeen peruutusehdot ovat samat kuin edellä on mainittu.

3. TUNTIMUUTOKSET

Lukukauden aikana ryhmää voi vaihtaa vain opettajan luvalla. Tuntien muutokset tulee aina heti ilmoittaa toimistoon sähköpostilla. Suullinen maininta opettajille ei riitä.

4. LUKUKAUSIMAKSUT

Laskut lähetetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja helmikuussa. Maksut maksetaan viimeistään eräpäivänä. Käytä aina viitenumeroa. Lukukausimaksulaskut lähetetään sähköpostilla kaksi kertaa lukuvuodessa. Lukukausimaksun voi maksaa erissä vain erillisellä sopimuksella. Lukukausimaksun erät eivät ole jaksomaksuja, jotka voisi keskeytettäessä jättää maksamatta. Maksuhäiriöissä ensimmäisen huomautuksen jälkeen perinnän suorittaa perintätoimisto. Oppilas menettää opiskeluoikeuden, mikäli aiempia lukukausimaksuja on maksamatta. Tiiviskursseilla ja kesälukukaudella on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Yhdistyksen jäsenmaksu 10 €/lukukaudessa laskutetaan aina jokaisen lukukausimaksun yhteydessä.

5. KORVAUSKÄYTÄNNÖT

Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti. Läsnäolojaan voi seurata itse Hobiver -ohjelman kautta. Poissaolot voi käydä korvaamassa toisella tunnilla saman lukukauden aikana, opettaja kirjaa korvaukset suoraan järjestelmään. Korvauksia voi tehdä myös seuraavalla lukukaudella, kun sille rekisteröityy oppilaaksi. Vanhalta kaudelta saa korvata aina yhtä monta tuntia kuin uudelle kaudelle maksetaan, esim. kertamaksulla maksetaan 8 tuntia, jolloin korvata saa 8 tuntia jne. Rajattoman passin tunteja ei voi korvata seuraavalla lukukaudella. Pidemmissä sairauspoissaoloissa korvaukset voi siirtää myöhemmäksi esim. keväältä syksylle, lääkärintodistuksella.

6. VASTUU

Oppilaita ei vakuuteta Tanssiopiston puolesta, vaan oppilaat harrastavat omien vapaa-ajan vakuutustensa vakuuttamina. Opettajilla on vastuuvakuutus, joka on voimassa oppituntien ajan. Ilmoita, jos oppilaalla on jokin sairaus, joka opettajan tulisi tietää. Opettaja on vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan, ei ennen eikä jälkeen. Emme vastaa toimitiloihin unohdetuista tavaroista. Löytötavarat säilytetään pukuhuoneissa lukuvuoden ajan.

7. MUUTOKSET OPETUKSESSA

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä viimeistään muutamaa tuntia ennen. Oppilaalla on oikeus korvata peruutettu tunti. Tanssiopistolla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa myös etäopetuksena.

8. TIEDOTUS

Tiedottaminen hoidetaan sähköpostitse sekä tekstiviesteillä. Lukuvuoden aikana lähetetään kuukausittain oppilastiedote ajankohtaisista asioista. Oppilas/huoltaja on vastuussa siitä että yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Yhteystiedot voi itse päivittää Hobiver-ohjelmassa. Tiedot oppilaitoksesta, opetuksesta ja ajankohtaisista asioista löytyvät nettisivuiltamme. Tunneilla voidaan myös jakaa vuoden aikana tiedotteita. Seuraavan vuoden tuntisuositukset lähetetään kesän aikana.

9. OPPILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste.

10. KUVIEN KÄYTTÖ

Tanssiopistossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä tunneilla sekä esityksissä oppimis- ja tiedotustarkoituksiin. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää Tanssiyhdistyksen julkaisuissa, sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja opetuksessa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa eikä oppilaiden nimiä mainita. Esityksistä valmistetaan myyntiin tallenne. Kuvien käyttökielto tulee antaa sähköpostilla lukuvuosittain. Mikäli oppilaan kuvia EI saa käyttää, oppilaan on oma-aloitteisesti jättäydyttävä pois tunneilla kuvaustilanteista sekä harkittava osallistuuko esityksiin. Jos osallistuu niin kuvien käyttökielto kumoutuu. Tanssi on esittävää taidetta, johon kuuluu olennaisena osana esitykset ja niiden taltiointi.

11. YLEISOHJEITA

Ryhmässä tulee olla vähintään 8 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Läsnäolot merkitään tunnin alussa nimilistaan. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pidetä. Pukuhuoneisiin pääsee 15 min ennen tunnin alkua ja päivän viimeisen tunnin loputtua on 15 min aikaa poistua. Tanssitunneille pukeudutaan asianmukaisiin varusteisiin, ulkokengillä tai housuilla ei saa mennä saleihin eikä pukuhuoneisiin. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. Purukumit, karkit ja korut eivät kuulu tanssitunnille. Ota pukuhuoneesta arvoesineet ja kalliit vaatteet ja kengät tanssisaliin mukaan. Pukutiloja ei vartioida.