Yhdistys

Jyväskylän Tanssiopiston toiminnan taustalla on Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. Yhdistyksen hallitus tukee ja valvoo Tanssiopiston toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä. Yhdistyksen toiminta on taloudellista hyötyä tavoittelematonta.

Toiminta

Toiminnalla pyritään turvaamaan tasokkaan tanssin taiteen perusopetuksen tarjonta sekä ylläpitämään tanssille sopivia opetustiloja Jyväskylässä. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkottumista alueen muiden tanssintoimijoiden sekä eri taiteenalojen kanssa.

Jäsenyys

Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n jäseneksi liitytään maksamalla lukukausittain (syys-, kevät- ja kesä) jäsenmaksu 10 € jokaisen lukukukausimaksun yhteydessä. Jäsenyys on henkilökohtainen ja lukukausikohtainen. Jäsenenä tuet Tanssiopiston toimintaa ja alueellista taidekasvatusta ilman velvoitteita.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita päättämään yhdistyksen asioista vuosikokouksessa. Alle 15-vuotiaat ovat nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja joita ei voida valita kokousvirkailijoiksi eikä hallitukseen. Oppilaiden vanhemmat tai yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi 50 € jäsenmaksulla tai tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla.

Jäsenedut

Jäsenetuna on tuntuvat alennukset lukukausimaksuista. Syys- ja kevätlukukaudella tuntihinnat ovat 40 € halvemmat jäsenille. Myös kesälukukauden maksut ovat edullisemmat jäsenille. Jäsenyys ja jäsenedut ovat henkilökohtaisia.

Jyväskylän Tanssiyhdistys ryn jäseniksi liittyneet Tanssiopiston oppilaat ja oppilaiden huoltajat saavat lukuvuoden 22-23 aikana hieronnan etuhinnalla 39€/ 50 min Terveystalon Rela-hierojilla. Etuhinnan saa kun kirjautuu omilla tunnuksilla Tanssiopiston Hobiverin oppilaskorttiin ja näyttää sitä hieronnan maksun yhteydessä.

Hallitus

Yhdistyksen vuosikokouksessa 29.10.2022 valitut Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n toimihenkilöt ovat: Puheenjohtaja Sinikka Rantala sekä hallituksen jäsenet: Saga Elgland, Linnea Moisio, Emma Mäkelä ja Nea Rantala sekä varajäsenet Emmi Jokinen ja Arja Sahlberg. Hallituksen ulkopuolisena esittelijänä ja yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Jyväskylän Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä.

Tanssiyhdistyksen hallitus vuonna 2023

Hallitukselle voi lähettää viestiä osoitteeseen tanssiopisto.hallitus@outlook.com

Lue lisää

Yhdistyksen säännöt (pdf)
Yhdistyksen vuosikertomus 2021-22 (pdf)
Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2022-23
(pdf)
Oppilasrekisterin tietosuojaseloste, päivitetty 23.11.2020
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf)
Itsearviointisuunnitelma (pdf)
Kestävän kehityksen suunnitelma (pdf)