Yhdistys

Jyväskylän Tanssiopiston toiminnan taustalla on Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. Yhdistyksen hallitus tukee ja valvoo Tanssiopiston toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä. Yhdistyksen toiminta on taloudellista hyötyä tavoittelematonta.

Toiminta

Toiminnalla pyritään turvaamaan tasokkaan tanssin taiteen perusopetuksen tarjonta sekä ylläpitämään tanssille sopivia opetustiloja Jyväskylässä. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkottumista alueen muiden tanssintoimijoiden sekä eri taiteenalojen kanssa.

Jäsenyys

Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n jäseneksi liitytään maksamalla lukukausittain (syys-, kevät- ja kesä) jäsenmaksu 10 € jokaisen lukukukausimaksun yhteydessä. Jäsenyys on henkilökohtainen ja lukukausikohtainen. Jäsenenä tuet Tanssiopiston toimintaa ja alueellista taidekasvatusta ilman velvoitteita.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita päättämään yhdistyksen asioista vuosikokouksessa. Alle 15-vuotiaat ovat nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja joita ei voida valita kokousvirkailijoiksi eikä hallitukseen. Oppilaiden vanhemmat tai yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi 50 € jäsenmaksulla tai tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla.

Jäsenedut

Jäsenetuna on tuntuvat alennukset lukukausimaksuista. Syys- ja kevätlukukaudella tuntihinnat ovat 40 € halvemmat jäsenille. Myös kesälukukauden maksut ovat edullisemmat jäsenille. Jäsenyys ja jäsenedut ovat henkilökohtaisia.

Hallitus

Yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2020 valitut Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n toimihenkilöt ovat: Puheenjohtaja Sinikka Rantala sekä hallituksen jäsenet: Saga Elgland, Emmi Jokinen, Linnea Moisio ja Nea Rantala sekä varajäsen Arja Sahlberg. Hallituksen ulkopuolisena esittelijänä ja yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Jyväskylän Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä.

Hallitukselle voi lähettää viestiä osoitteeseen tanssiopisto.hallitus@outlook.com

Lue lisää

Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen vuosikertomus 2019-20
Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2020-21
Oppilasrekisterin tietosuojaseloste, päivitetty 23.11.2020
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Itsearviointisuunnitelma
Kestävän kehityksen suunnitelma