Afro lajiesittely


Teksti: Marjaana Siljamäki

Millaista afroa opetamme?


Jyväskylän Tanssiopistossa opetamme afrikkalaisia tansseja eli afroa osana taiteen perusopetusta. Afro soveltuu hyvin osaksi taiteen perusopetusta, koska se on myös Afrikassa arvostettu taiteen muoto. Keskitymme opetuksessamme erityisesti länsiafrikkalaiseen tanssi- ja musiikkiperinteeseen. Lisäksi opetamme kongolaisia tansseja. Länsiafrikkalaiseen tanssiperinteeseen kuuluu usean Saharan eteläpuolella sijaitsevan etnisen ryhmän tanssikulttuureja. Opettamamme rytmit ja tanssiperinne ovat lähtöisin esimerkiksi Guineasta, Malista, Norsunluurannikolta tai Burkina Fasosta.

Jokaisessa Länsi-Afrikan maassa on monia etnisiä ryhmiä, joilla on omat tanssinsa. Eri ryhmien tanssi- ja musiikkiperinteestä löytyy kuitenkin myös monia yhtäläisyyksiä. Samankaltaisuutta on niin liikekielessä, tyylissä kuin rytmeissäkin. Liikkeiden juurevuus, hyvä tuntuma maahan/lattiaan on yksi tärkeä opettamiemme tanssien ydinajatus. Keskikeho,kuten rintakehä, lantio, olkapäät ja selkä ovat myös usein liikkeissä mukana. Mitä pidemmälle tanssiharjoittelu etenee, sitä enemmän harjoittelemme myös vaativampia ja monikerroksisia liikekokonaisuuksia. Tanssimme esimerkiksi vahvojen miesten tanssina tunnettua Dundunbaa, pehmeää ja naisellista Yankadia sekä Guinean itsenäisyyden kunniaksi koreografioitua Libertétä.

Yksi keskeinen afrotunneilla esille tuomamme piirre on yhteisöllisyys. Jokainen tanssija on lämpimästi tervetullut osaksi ryhmää. Yhteisöllisyys juontaa juurensa myös opettamiemme tanssien lähtökulttuureihin. Tanssi liittyy monissa afrikkalaisissa yhteisöissä sosiaalisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset juhlatilaisuudet, joilla voi olla viihdyttävä, rituaalinen tai seremoniallinen merkitys. Tanssiopiston afrotunteja rikastutamme opettamalla länsiafrikkalaisten tanssien lisäksi myös kongolaisia tansseja. Niiden opetus liittyy pitkäaikaiseen yhteistyöhön tanssija Dilaythin alias Stardis Mpandoun kanssa. Dilayth on kotoisin Kongo-Brazzavillesta. Tanssiopiston opettajat esiintyvät ja opettavat yhdessä hänen kanssaan syventäen näin ymmärrystään kongolaisista tansseista. Ne ovat liikekieleltään erilaisia esimerkiksi guinealaisiin tansseihin verrattuna. Kongolaisissa tansseissa lantion ja rintakehän rennot liikkeet ovat usein erityisen tärkeässä asemassa. Rytmiikka on myös aivan omanlaistaan, kiehtovaa!

Tunneilla on livemusiikki perinteitä kunnioittaen

Muusikon ja tanssijoiden välinen vuoropuhelu tuo aivan oman mausteensa afrotunneille. Monelle tanssijalle juuri livemusiikki on ollut yksi nautinnollisimmista asioista afrossa. Jyväskylän Tanssiopiston oppilaat saavat nauttia kokeneen ja monipuolisen muusikon soitollaan luomasta tunnelmasta. Afrikkalaisissa kulttuureissa musiikki ja rytmiikka sekä vuorovaikutus muusikoiden ja tanssijoiden välillä on tärkeä osa perinnettä. Rytmien ymmärtäminen on näin tärkeää myös tanssijoille. Muusikko, soolorumpali, soittaa signaalit eli merkit, joista tanssijat vaihtavat liikkeen seuraavaan. Muusikkomme on myös perehtynyt tunneilla tanssittavien tanssien ja rytmien taustoihin. Hän kertoo niistä tunneilla yhdessä opettajan kanssa. Haluamme näin kunnioittaa tanssien ja rytmien lähtökulttuureita ja sitä laajempaa kulttuuriyhteyttä, josta ne kumpuavat. Kuvaamme tanssien kulttuuritaustoja myös muulla tavalla, kuten missä tilanteissa tansseja tanssitaan ja ketkä niitä tanssivat. Toimimme siis jonkinlaisina kulttuuritulkkeina. Tätä on tukenut tiivis yhteistyömme monien afrikkalaisten taiteilijoiden kanssa.

Tanssi on Afrikassa arvostettu taiteen muoto

Sen lisäksi, että tanssilla on Länsi-Afrikassa edelleen tärkeä asema erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa, on se myös arvostettu taiteen muoto. Tällöin esiintyjinä ovat ammattimaiset tanssiryhmät ja tanssia muokataan näyttämölle soveltuvampaan muotoon. Yksi tunnetuimmista ammattimaisista, esiintyvistä tanssiryhmistä on Guinean kansallisbaletti Les Ballets Africains. Sen kotipaikkana on Guinean pääkaupunki Conakry. Tanssinopiston afro-opettajat tekevät ryhmän tanssijoiden/muusikoiden Sorel Contén ja Alhassane Keitan kanssa yhteistyötä. Toinen tärkeä yhteistyöryhmämme on Kongo-Brazzavillessa toimiva tanssiteatteri Les Mpandous. Useissa muissakin Afrikan maissa on omat ammattilaisryhmänsä, jotka ovat kehittäneet rytmeistä ja tansseista esitysversioita. Yleisölle esitettävät tanssit ovat usein tiivistetympiä ja näyttävämpiä kuin perinteet kylässä. Esityksissä kunnioitetaan kuitenkin perinteitä luoden samaan aikaan jotakin uutta. Tanssija musiikkikulttuurit ovat Afrikassa jatkuvasti liikkeessä ottaen vaikutteita mm. länsimaisista tanssin ja musiikin muodoista. Samalla tavalla myös Jyväskylän Tanssiopiston afro osana taiteen perusopetusta on jatkuvasti liikkeessä.

Kenelle afro soveltuu?

Tanssimuoto soveltuu kaikille afrikkalaisten tanssien rytmeistä, musiikista ja liikekielestä kiinnostuneille. Afron hienous on siinä, että muiden ns. etnisten tanssien tapaan tunneilla on erityisen monenikäisiä ja erilaisia tanssijoita. Tämä tuo oman rikkautensa afrotunneille. Tanssiopiston afrossa näkyy siis samanlainen ideologia kuin monissa afrikkalaisissa yhteisöissä: monenlaisia ja eri-ikäisiä tanssijoita kunnioitetaan. Afrikkalaisen tanssin liikekieli antaa paljon vapauksia tanssijoiden henkilökohtaiseen, omanalaiseen ilmaisuun. Afro kehittää lisäksi kehonhallintaa ja on fyysisesti kokonaisvaltainen tanssimuoto. Siinä käytetään kehon suuria lihasryhmiä, kuten selkälihaksia. Sen lisäksi käsivarret, olkapäät, rintakehä, selkä ja lantio saavat hyvää harjoitusta. Afron liikkeistöön kuuluu myös ylävartalon kunnon kannalta erinomaisia kiertoliikkeitä sekä liikkeitä, jotka auttavat niska-hartiaseudun jumeihin. Sykettä nostava afro on lisäksi hyvää luuliikuntaa. Monenlaiset hypyt vahvistavat luita vielä aikuisiässäkin.

Suunnittelemme opetuksemme ryhmälle soveltuvaksi hyödyntäen pedagogista osaamistamme. Parhaiten pääset nauttimaan afrosta, kun valitset itsellesi soveltuvimman ryhmän. Kuten muissakin tanssimuodoissa, on afrossa hyvä lähteä perusteista liikkeelle. Kun saat vahvan pohjan liikkeiden maahan päin suuntautuvuudesta, keskikehon liikkeistä sekä rytmien ymmärtämisestä, voit halutessasi siirtyä seuraavaan tasoryhmään. Toivomme, että voimme johdattaa Sinut afroillen omaan nautinnolliseen tilaan ja aikaan. Tarjoamme afrotunteja alkeisryhmille, perustasolla sekä jatkotason tanssijoille. Lisäksi järjestämme aikuisille kokeilutunteja. Aikuisten afrossa edetään rauhallisesti, kuitenkin afron ydinajatuksia seuraten. Hypyt jätämme tutustumistunneilla taka-alalle, joten sinulla ei tarvitse olla kova fyysinen kunto tullaksesi mukaan näille tunneille. Et myöskään tarvitse aikaisempaa afrokokemusta. Huomioimme afrotunneillamme myös taaperot ja lapset, mikä on Suomessa melko harvinaista.

Afroa leikkien, lorujen ja musiikin kautta

Teksti: Heta Hämäläinen

Taaperoille ja lapsille suunnatut afrotuntimme ovat oivallinen tapa tutustua afrikkalaisten rytmien, soittimien, liikkeiden ja tanssin maailmaan. Näillä tunneilla lapset oppivat leikin, lorujen ja musiikin kautta myös monia muita taitoja. Aloitimme taaperoafron JyväskylänTanssiopistossa vuonna 2011. Taaperoafro on tarkoitettu 2–3- vuotiaille lapsille, jotka tulevat tunnille vanhemman seurassa. Olemme lisänneet tuntitarjontaamme myös lastenafron 4-6 -vuotiaille sekä AfroKids -tunnin 7-12 -vuotiaille lapsille. Niin taapero- kuin lastenafrotunneilla tutustutaan leikinomaisesti afrikkalaisten tanssien liikkeisiin, musiikkiin ja lauluihin. Tuntien liikeharjoituksissa keskitytään opettelemaan esimerkiksi polvista joustamista ja lattiasta ponnistamista. 4–6-vuotiaiden lasten kanssa harjoitellaan myös keskivartalon liikkeitä. Välillä liikkumiseen yhdistetään loruilua, välillä rauhoitutaan laulun parissa. Tunneilla harjoitellaan myös rytmejä omaa kehoa hyödyntäen. Nämä kehorytmiikkaharjoitukset harjoittavat samalla lapsen kehonhallintaa. Taaperoafron ja lastenafron etu onkin niiden monipuolisuudessa.