Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusliiton julkaisema esittelyvideo

Taiteen perusopetus…

on peruskoulun ulkopuolisissa oppilaitoksissa annettavaa eri taiteenalojen opetusta
tukee ja täydentää perusopetuksen ja lukion taidekasvatusta
on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille
tarjoaa valmiuksia ilmaista itseään
tarjoaa valmiuksia hakea taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen
on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää
on mahdollista suorittaa yleisen tai laajan oppimäärän mukaan
on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen koulutusmuoto

Taiteen perusopetusta antava oppilaitos…

on saanut koulutuksen järjestämisluvan kunnalta tai valtiolta
on laatinut oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman, joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin
on velvoitettu arvioimaan ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti
rahoittaa toimintansa oppilasmaksuilla ja avustuksilla
ei järjestä koulutusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi

Tanssin taiteen perusopetus…

on taiteen perusopetuksen yhdeksästä taiteenlajista toisiksi suurin
on noin 30 000 – 40 000 oppilaan harrastus Suomessa
on lajikirjoltaan hyvin laaja ja koko ajan kehittyvä

Tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteena on…

tanssin ilo ja elämyksellisyys
liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen
kokonaisvaltainen kasvu
luovuus ja ilmaisuky
kulttuurinen osallisuus
pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus
omakohtainen suhde tanssiin

Lue lisää

Opetushallituksen sivut

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut

Taiteen perusopetusliiton sivut

Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) sivut