Opetussuunnitelma

Jyväskylän Tanssiopisto tarjoaa tanssin taiteen perusopetusta laajan sekä yleisen oppimäärän mukaan. Oppimäärä määräytyy tuntivalintojen ja viikkotuntimäärien perusteella. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin tanssin laajan ja yleisen oppimäärän perusteisiin. Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle tanssin perusopetusluvan 19.10.2004 ja hyväksynyt uusimman laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman 6.6.2018.

Varhaisiän opinnot

 • Alle 7-vuotiaat lapset opiskelevat varhaisiän opintoja, jotka voivat edeltää joko laajaa tai yleistä oppimäärää.
 • 7-10 -vuotiaana oppimäärien opinnot ovat yhtenevät.
 • Opintokokonaisuudet: Laaja, perusopinnot 1 / Yleinen, yhteiset opinnot 1
 • Yli 10-vuotiailla suoritettava oppimäärä riippuu oppilaan valitsemasta tuntimäärästä viikossa.

Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän perusopintojen laajuus on yhteensä 800 h ja syventävien opintojen laajuus 500 h. Oppilaat saavat kaksi todistusta, perusopintojen sekä syventävien opintojen päätteksi. Todistuksessa on sanallinen arvio. Kaikki EK-ryhmien oppilaat opiskelevat laajan oppimäärään mukaan. Myös muut oppilaat voivat halutessaan suorittaa laajaa oppimäärää.

Laajan oppimäärän opintokokonaisuudet

Perusopinnot 10-15 -vuotiaat

 • Oppilaan tulee käydä tanssitunneilla vähintään kaksi kertaa viikossa.
 • Opintokokonaisuudet: Perusopinnot 2 ja Perusopinnot 3.
 • Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet: Tanssin monet muodot alkeet, Tanssin monet muodot perus, Esitysproduktio.
 • Oppilaat saavat perusopinnoista todistuksen ja sanallisen arvion, kun opintoja on karttunut riittävä tuntimäärä.
 • Laajan oppimäärän perusopintojen tavoitteet ja arviointikriteerit

Syventävät opinnot yli 16 -vuotiaat

 • Oppilaan tulee valita suuntautumisvaihtoehto: baletti, nykytanssi, jazztanssi tai katutanssi.
 • Oppilaan tulee käydä tanssitunneilla vähintään 2-4 kertaa viikossa riippuen aiemmin kertyneestä tuntimäärästä.
 • Opintokokonaisuus: Syventävät opinnot.
 • Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet: Tanssin monet muodot jatko, Esitysproduktio.
 • Laajan oppimäärän syventäviin opintoihin kuuluu taiteellinen näyttötyöprojekti eli lopputyö.
 • Oppilaat saavat laajan oppimäärän päättötodistuksen ja sanallisen arvion, kun opintoja on karttunut riittävä tuntimäärä ja lopputyö on suoritettu. Tanssin opintoja voi tämän jälkeen edelleen jatkaa aikuisopinnoilla.
 • Laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet ja arviointikriteerit

Syventävien opintojen lopputyö

 • Syventävien opintojen aikana suoritetaan taiteellinen näyttötyöprojekti eli lopputyö, josta saa erillisen sanallisen arvion.
 • Lopputyön voi tehdä tanssijana, koreografina, tanssivideona, tanssihistorian tai -analyysin esseenä tai opetusnäytteenä.
 • Lue lisää lopputyön muodoista sekä arviointikriteereistä

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen laajuus on 300 h ja teemaopintojen 200 h. Oppilaat saavat todistuksen opintojen päätteeksi.

Yhteiset opinnot 10-14 -vuotiaat

 • Tanssilajit ja viikkotuntimäärät vapaasti valittavissa.
 • Opintokokonaisuus: Yhteiset opinnot 2
 • Mahdollisuus yhdistää valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Teemaopinnot 15-18 -vuotiaat

 • Tanssilajit ja käyntikerrat vapaasti valittavissa.
 • Opintokokonaisuus: Teemaopinnot 1
 • Mahdollisuus yhdistää valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Aikuisopinnot

Aikuiset voivat opiskella sekä laajaa että yleistä oppimäärää. Aikuisten tunneilla sekä 60+ -tunneilla noudatetaan soveltaen yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä.

Tutustu tarkemmin