Opinto-ohjeet

Erikoiskoulutusryhmien opinto-ohjeet 2021-22

 • Erikoiskoulutusryhmiin voi hakea noin 10-vuotiaasta alkaen.
 • Ryhmiin valitaan oppilaat vuosittain pääsykokeiden kautta.
 • Valmistavat erikoiskoulutusryhmät (VEK) kootaan kutsumenetelmällä.
 • Kullakin EK-tasolla opiskellaan pääsääntöisesti kolme vuotta.
 • Ryhmien ikärajat ovat viitteelliset, EK-valinnoissa painotetaan taitotasoa ja motivoituneisuutta.
 • EK-ryhmässä mukana olo vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa tekniikkatunneilla ja esitysharjoituksissa.

EK-ryhmien opetukseen osallistuvien vaaditut tuntimäärät

VEK2 viikkotuntia
EK-I3 viikkotuntiaEK-leiri
EK-II4 viikkotuntiaEK-leiri
EK-III ja EK-IV4 viikkotuntiaEK-leirilopputyö

Viikkotunteja voi halutessaan ottaa enemmän kuin vaaditun määrän.

Ryhmäkohtaisesti vaaditut tanssilajit

LAJIIKÄ1. tunti2.tunti3. tunti4. tunti
BALETTI     
VEK8-11 v.VEK-tuntibaletti  
EK-I10-13 v.EK-tuntibalettivarvastekniikka 
EK-II13-16 v.EK-tuntibalettivarvastekniikkanyky / jazz / karakteri
EK-IIIYli 16 v.EK-tuntibalettibaletti / varvastekniikkanyky / jazz / karakteri
NYKYTANSSI     
EK-I10-12 v.EK-tuntinyky / jazz / bal / hip hopbaletti / jazz / hip hop 
EK-II12-14 v.EK-tuntinykytanssibaletti / jazz / hip hop 
EK-III14-16 v.EK-tuntinykytanssibalettilaji vapaavalintainen
EK-IVYli 17 v.EK-tuntinykytanssibaletti / jazz / hip hoplaji vapaavalintainen
JAZZTANSSI     
VEK8-11 v.VEK-tuntijazztanssi  
EK-I10-13 v.EK-tuntijazztanssibaletti / nyky / hip hop 
EK-II13-16 v.EK-tuntijazztanssibalettilaji vapaavalintainen
EK-IIIYli 16 v.EK-tuntijazztanssibaletti / nyky / hip hoplaji vapaavalintainen
HIP HOP     
VEK8-11 v.VEK-tuntihip hop  
EK-I10-13 v.EK-tuntihip hopnyky / jazz / baletti 
EK-II13-16 v.EK-tuntihip hopnyky / jazz / balettilaji vapaavalintainen
EK-IIIYli 16 v.EK-tuntihip hopnykylaji vapaavalintainen

Halutessaan oppilas voi ottaa useampia vapaavalintaisia viikkotunteja, suosituksena korkeintaan 8 opetuskertaa viikossa.

Suosituksena on, että saman lukuvuoden aikana oppilas osallistuu korkeintaan kahden erikoiskoulutusryhmän opetukseen. Tällöin pakollinen tuntimäärä lisääntyy enintään yhdellä viikkotunnilla ja sivuaineiden valinnasta neuvotellaan opettajan kanssa.

EK-ryhmissä opiskellaan tanssin laajaa oppimäärää

Oppimäärän suorittaminen edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista laajan oppimäärän mukaiseen opetuksen kaikkiin osa-alueisiin sekä lopputyön tekemistä.

Oppilas saa kaksi tanssin laajan oppimäärän mukaista päättötodistusta:

 • perusopintojen päättötodistuksen ja
 • syventävien opintojen päättötodistuksen.

Lisäksi lopputyön suorittamisesta saa erillisen arvioinnin.

Esiintymiset oppilaan tulee itse kirjata muistiin omaan portfolio-kansioon, johon saa opintokirjasivut opettajilta. Tanssituntisuoritukset sekä tiedot tiiviskursseista kerääntyvät oppilasrekisteriin, josta saa todistuksen opintojen loputtua.

Tanssitietousopinnot

EK-ryhmien opetussuunnitelmaan kuuluu tanssitietousopintotoja, jotka toteutetaan EK-leirillä sekä varsinaisten EK-tuntien yhteydessä. Opinnot sisältävät mm.

 • tanssin historiaa
 • tanssianalyysiä
 • tanssianatomiaa ja –fysiologiaa
 • ravinto- ja terveystietoa
 • tutustumista erilaisiin tanssin muotoihin ja lajeihin

Tavoitteena on, että tanssitietousopinnot

 • laajentavat oppilaiden näkemystä tanssista kulttuurisena ilmiönä sekä osana taiteen kenttää
 • harjaannuttavat analysoimaan tanssia sekä suullisesti että kirjallisesti
 • antavat välineitä omaehtoiseen opintojen ohjaamiseen
 • vahvistavat kehotietoisuutta sekä -myönteisyyttä

Lopputyö EK-III -tasolla

Saadakseen laajan oppimäärän syventävien opintojen todistuksen oppilaan on opintojensa aikana tehtävä taiteellinen lopputyö, jonka valmistamiseen käytetään n. 30 tuntia.

Lopputyön voi tehdä tanssijana omassa tai jonkun muun tekemässä koreografiassa tai koreografina. Mahdollista on myös tehdä lopputyö tanssivideona, tanssihistorian/tanssianalyysin esseenä tai tanssin opetuksen näytöllä. Lopputyö kuuluu EK-ryhmien opintosuunnitelmaan EK-III tasolla, jolloin se on mahdollista toteuttaa osaksi EK-tuntien puitteissa. Myös EK-IV tasolla voi halutessaan suorittaa lopputyön.

Lopputyön tekeminen vaatii oppilaalta oma-aloitteista suunnittelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lopputyön tekijä on oikeutettu saamaan opettajan ohjausta työskentelyprosessin aikana vähintään 2-3 kertaa. Suosittelemme lopputyön tekemistä 16-20 -vuotiaana. Tarkemmat ohjeet lopputyön tekemiseen saa opettajalta.