Opinto-ohjeet

Erikoiskoulutusryhmien opinto-ohjeet 2022-23

 • Erikoiskoulutusryhmiin voi hakea noin 10-vuotiaasta alkaen.
 • EK-ryhmiin valitaan oppilaat vuosittain pääsykokeiden kautta.
 • Valmistavat erikoiskoulutusryhmät (VEK) kootaan kutsumenetelmällä.
 • Kullakin EK-tasolla opiskellaan pääsääntöisesti kolme vuotta.
 • Ryhmien ikärajat ovat viitteelliset, EK-valinnoissa painotetaan taitotasoa ja motivoituneisuutta.
 • EK-ryhmässä mukana olo vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa tekniikkatunneilla ja esitysharjoituksissa.

EK-ryhmien opetukseen osallistuvien vaaditut tuntimäärät

VEK2 viikkotuntia
EK-I3 viikkotuntia
EK-II4-5 viikkotuntia
EK-III ja EK-IV4-5 viikkotuntialopputyö

Viikkotunteja voi halutessaan ottaa enemmän kuin vaaditun määrän. Tarvittaessa tuntimääristä voidaan poiketa laatimalla henkilökohtainen opetussuunnitelma opettajan kanssa.

Ryhmäkohtaisesti vaaditut tanssilajit

LAJIIKÄ1. tunti2.tunti3. tunti4. tunti5. tunti
BALETTI     
VEK8-11 v.VEK-tuntibaletti  
EK-I11-15 v.EK-tuntibalettivarvastekniikka 
EK-IIyli 15 v.EK-tuntibalettivarvastekniikkarepertuaarikarakteri / nyky / jazz
EK-IIIYli 17 v.EK-tuntibalettibaletti / varvastekniikkarepertuaarikarakteri / nyky / jazz
NYKYTANSSI     
VEK8-11 v.VEK-tuntilaji vapaavalintainen
EK-I11-13 v.EK-tuntinykytanssimuu kuin nykytanssi 
EK-II13-15 v.EK-tuntinykytanssimuu kuin nykytanssilaji vapaavalintainen
EK-III ja EK-IVYli 16 v.EK-tuntinykytanssimuu kuin nykytanssilaji vapaavalintainen
JAZZTANSSI     
VEK8-11 v.VEK-tuntijazztanssi  
EK-I10-13 v.EK-tuntijazztanssimuu kuin jazztanssi 
EK-II13-16 v.EK-tuntijazztanssimuu kuin jazztanssilaji vapaavalintainen
EK-IIIYli 16 v.EK-tuntijazztanssimuu kuin jazztanssilaji vapaavalintainen
HIP HOP     
VEK8-11 v.VEK-tuntihip hop  
EK-I10-13 v.EK-tuntihip hopmuu kuin katulajit 
EK-II13-16 v.EK-tuntihip hopmuu kuin katulajitlaji vapaavalintainen
EK-IIIYli 16 v.EK-tuntihip hopmuu kuin katulajitlaji vapaavalintainen

Halutessaan oppilas voi ottaa useampia vapaavalintaisia viikkotunteja, suosituksena korkeintaan 8 opetuskertaa viikossa.

Suosituksena on, että saman lukuvuoden aikana oppilas osallistuu korkeintaan kahden erikoiskoulutusryhmän opetukseen. Tällöin pakollinen tuntimäärä lisääntyy enintään yhdellä viikkotunnilla ja sivuaineiden valinnasta neuvotellaan opettajan kanssa.

EK-ryhmissä opiskellaan tanssin laajaa oppimäärää

Oppimäärän suorittaminen edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista laajan oppimäärän mukaiseen opetuksen kaikkiin osa-alueisiin sekä lopputyön tekemistä.

Oppilas saa kaksi tanssin laajan oppimäärän mukaista päättötodistusta:

 • perusopintojen päättötodistuksen ja
 • syventävien opintojen päättötodistuksen.

Lisäksi lopputyön suorittamisesta saa erillisen arvioinnin.

Esiintymiset oppilaan tulee itse kirjata muistiin omaan portfolio-kansioon, johon saa opintokirjasivut opettajilta. Tanssituntisuoritukset sekä tiedot tiiviskursseista kerääntyvät oppilasrekisteriin, josta saa todistuksen opintojen loputtua.

Tanssitietousopinnot

EK-ryhmien opetussuunnitelmaan kuuluu tanssitietousopintotoja. Opinnot sisältävät mm.

 • tanssin historiaa
 • tanssianalyysiä
 • tanssianatomiaa ja –fysiologiaa
 • ravinto- ja terveystietoa
 • tutustumista erilaisiin tanssin muotoihin ja lajeihin

Tavoitteena on, että tanssitietousopinnot

 • laajentavat oppilaiden näkemystä tanssista kulttuurisena ilmiönä sekä osana taiteen kenttää
 • harjaannuttavat analysoimaan tanssia sekä suullisesti että kirjallisesti
 • antavat välineitä omaehtoiseen opintojen ohjaamiseen
 • vahvistavat kehotietoisuutta sekä -myönteisyyttä

Lopputyö EK-III -tasolla

Saadakseen laajan oppimäärän syventävien opintojen todistuksen oppilaan on opintojensa aikana tehtävä taiteellinen lopputyö, jonka valmistamiseen käytetään n. 30 tuntia.

Lopputyön voi tehdä tanssijana omassa tai jonkun muun tekemässä koreografiassa tai koreografina. Mahdollista on myös tehdä lopputyö tanssivideona, tanssihistorian/tanssianalyysin esseenä tai tanssin opetuksen näytöllä. Lopputyö kuuluu EK-ryhmien opintosuunnitelmaan EK-III tasolla, jolloin se on mahdollista toteuttaa osaksi EK-tuntien puitteissa. Myös EK-IV tasolla voi halutessaan suorittaa lopputyön.

Lopputyön tekeminen vaatii oppilaalta oma-aloitteista suunnittelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lopputyön tekijä on oikeutettu saamaan opettajan ohjausta työskentelyprosessin aikana vähintään 2-3 kertaa. Suosittelemme lopputyön tekemistä 16-20 -vuotiaana. Tarkemmat ohjeet lopputyön tekemiseen saa opettajalta.