Lopputyö

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin kuuluu oppilaan oma-aloitteisuutta edellyttävä näyttöprojekti eli lopputyö. Oppilas saa lopputyöstä erillisen sanallisen arvion. Lopputyön tekemisen jälkeen oppilas saa syventävien opintojen todistuksen, kun oppimäärän laskennallinen tuntimäärä täyttyy. Tämän jälkeen ei tarvitse lopettaa opintoja, vaan niitä voi jatkaa aikuisopintoina.

Pikaohjeet lopputyön tekijöille
Lue lopputyön arviointikriteerit sekä ohjeistukset
Sovi lopputyön ohjauksesta ja mahdollisesta esiintymistilaisuudesta
Täytä ja palauta lopputyön suunnitelma
Sovi 1-3 ohjauskertaa
Pidä oppimispäiväkirjaa koko prosessin ajan
Palauta oppimispäiväkirja prosessin lopuksi

Lopputyön voi tehdä

Lopputyön ohjeet ja arviointikriteerit ladattavana tiedostona (PDF)

Lopputyösuunnitelma (PDF) palauta hyvissä ajoin

Yleisiä ohjeita

Lopputyöstä ja sen ohjauksesta oppilas sopii opettajansa kanssa ajoissa ennen työn aloittamista.
Oppilas ja ohjaava opettaja sopivat yhdessä ohjauskerroista, joita tulee olla 1-3 prosessin aikana.
Ennen lopputyön esittämistä/palauttamista oppilaan tulee täyttää lomake, johon tulee perustiedot lopputyöstä sekä oppilaan lopputyötä varten itselleen asettamat tavoitteet.
Työn tekemisestä oppilas pitää päiväkirjaa tai videopäiväkirjaa, jonka tarkoitus on dokumentoida työskentelyä, kuvailla työskentelyn etenemistä, tuoda esille oppilaan ajatuksia ja pohdintoja omasta oppimisprosessista sekä toimia oppilaan itsearvioinnin välineenä.
Oppimispäiväkirja toimitetaan ohjaajan luettavaksi lopputyön suorittamisen jälkeen.
Lopputyön valmistamiseen käytetään noin 30 tuntia. Käytetyn ajan pitää ilmetä oppimispäiväkirjasta.
Työstä annetaan tanssin laajan oppimäärän lopputodistukseen erillinen sanallinen arvio.
Lopputyön arvioi vähintään kaksi tanssinalan ammattilaista, joista toinen on ohjaava opettaja.

Arvioinnin periaatteet, tehtävät, kohteet ja kriteerit

Arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyttöön ja kohdistuu sekä oppimisprosessiin että lopputulokseen. Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi mittaa myös asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi on vuorovaikutteista, se perustuu oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun. Tärkeää on myös oppilaan itsearviointi.