Nykybaletti

Nykybaletin tunneilla noudatetaan pääsääntöisesti tavallisen balettitunnin rakennetta, jossa edetään tankoharjoituksista keskilattialle. Tunneilla painotetaan baletin perinteisten liikelaatujen lisäksi nykytanssille ominaisia osa-alueita: parallel-linjausta, koko kehon liikettä ja virtaavuutta, painovoiman vaikutusta sekä monipuolista rytmitystä ja fraseerausta. Lajien elementtejä yhdistämällä pyritään löytämään uusia näkökulmia oman kehon ja tanssin ymmärtämiseen. Tuntimusiikkina käytetään monipuolisesti eri musiikkityylien kappaleita.

Aikuisille. Edellytyksenä vähintään perustason taidot baletista ja/tai nykytanssista. Varusteena pehmeät balettitossut ja joustava tanssiasu.