Tanssivideo lopputyönä

  • Kuvaa ja editoi tanssivideo
  • Esimerkiksi täältä löydät tietoa videotuotannon perusteista: https://www.apogee.fi/oppaat/videotuotannon-perusteet/
  • Koreografia voi olla oma tai jonkun muun tekemä
  • Vähimmäiskesto on noin 2 minuuttia
  • Voit halutessasi pyytää, että tanssivideota arvioidaan myös joko koreografisesta tai tanssijan työn näkökulmasta

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
median käyttökoreografia soveltuu videolla esitettäväksikoreografian esittäminen videomuotoisena on perusteltuakoreografian esittäminen videomuotoisena on perusteltua ja tuo lisäarvoa teokselle
kuvauksen laatukuvauksen ja editoinnin laatu sekä kuvan valaistus on riittävääkuvauksen ja editoinnin laatu sekä kuvan valaistus on onnistunutta ja tukee teosidean välittymistäkuvauksen ja editoinnin laatu sekä kuvan valaistus on erinomaista ja vahvistaa teosideaa
kuvakerrontateoksessa on nähtävissä kuvallista kerrontaa, kuten erilaisia kuvakokoja ja kuvakulmia sekä kameran liikettäteoksen kuvakerronta, kuvakokojen ja kuvakulmien käyttö sekä kameran liike on suunniteltuateoksen kuvakerronta, kuvakokojen ja kuvakulmien käyttö sekä kameran liike on harkittua ja oivaltavaa
tilallinen sommittelukuvauspaikka/paikat sekä kuvien tilallinen sommittelu ovat tarkoituksenmukaisiakuvauspaikka/paikat sekä kuvien tilallinen sommittelu tukevat teoskokonaisuuttakuvauspaikka/paikat sekä kuvien tilallinen sommittelu määrittyvät teoksen idean kautta ja voimistavat ilmaisua
leikkauksetvideossa on käytetty erilaisia otoksia sekä leikkauksiavideossa käytetyt otokset ja leikkaukset edesauttavat liikeilmaisun välittymistävideossa on käytetty kekseliäitä otoksia ja leikkauksia, jotka voimistavat liikkeen ja ilmaisun tehoa
musiikin ja äänen käyttöteoksessa on havaittavissa liikkeen, kuvan ja musiikin/äänen yhteyksiäteoksessa on tasapainoinen liikkeen, kuvallisen kerronnan sekä musiikin/äänen suhdemusiikin/äänen käyttö teoksessa sitoo yhteen liikettä ja kuvallista kerrontaa
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
sosiaaliset työskentelytaidot    oppilas on pyrkinyt luomaan rakentavan työskentelyilmapiiriinoppilas on kyennyt luomaan avoimen ja toisia arvostavan työskentelyilmapiirinoppilas on kyennyt luomaan myönteisen ja oppimista tukevan työskentelyilmapiirin
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä