Tanssianalyysin essee lopputyönä

  • Perehdy tanssianalyysin perusteisiin kirjallisuuden avulla:
    • Adshead, Janet. (1988). Dance analysis: Theory and practice. Dance Books. Kirjan voi lainata Tanssiopistolta.
  • Valitse analysoitava tanssiteos, joka on videomuotoinen tai josta on videotaltiointi
  • Katso valitsemasi teos useamman kerran ja tee muistiinpanoja
  • Jaa kirjoitelma kappaleisiin väliotsikoita käyttämällä
  • Käytä tarvittaessa lähdeviitteitä
  • Kirjoitelman pituus on 2-4 liuskaa, fonttikoko 11 tai 12, riviväli 1,5, fontin voit valita itse
  • Sisällytä päiväkirja kirjoitelmasi loppukappaleeksi tai liitteeksi

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
tanssianalyysin perusteiden hallintaoppilas on hakenut tietoa tanssianalyysin perusteistaoppilas on omaksunut tanssianalyysin perusteitaoppilas on sisäistänyt tanssianalyysin metodin
liikkeen havainnointioppilas on nimennyt tanssiteoksessa käytetyn liikkeen osatekijöitä ja laatujaoppilas on eritellyt selkeästi tanssiteoksessa käytetyn liikkeen osatekijöitä ja laatujaoppilas on tarkastellut kattavasti tanssiteoksessa käytetyn liikkeen osatekijöitä ja laatuja
teoksen elementtien havainnointioppilas on kuvaillut teoksen elementtejä, kuten esiintyjiä, tilaa, ääntä, valaistusta, puvustusta, lavastusta jne.oppilas on havainnoinut teoksen olennaisia elementtejä ja niiden välisiä suhteitaoppilas on hahmottanut hyvin teoksen elementit ja niiden muodostaman kokonaisuuden
teoksen rakenteen havainnointioppilas on löytänyt analyysissään teoksen rakenteellisia osiaoppilas on kyennyt muodostamaan kokonaisnäkemyksen teoksen rakenteestaoppilas on analysoinut teoksen rakenteen tarkasti ja yksityiskohtaisesti
tyylin ja kontekstin tulkintaoppilas esittelee oman tulkintansa teoksen tyylilajista ja kontekstista johon se liittyyoppilaan tulkinta teoksen tyylistä ja kontekstista on perusteltuoppilaan tulkinta teoksen tyylistä ja kontekstista pohjautuu havainnointiin ja kattavaan pohjatietoon
teeman ja esteettisten laatujen tulkintaoppilas luonnehtii teoksen tuottamia mielikuvia, vaikutelmia ja tunnelmiaoppilas kuvailee teoksen tematiikkaa ja esteettisiä laatuja havainnointiin perustuenoppilas käsittelee analyysissään teoksen tematiikkaa ja esteettisiä laatuja monipuolisesti ja oivaltavasti havainnointiin perustuen
arviointioppilas esittää analyysinsä lopuksi oman arvionsa teoksestaoppilaan arviointi teoksesta on perusteltu ja kiinnittyy havainnointiin sekä tulkintoihinoppilaan arviointi teoksesta kiinnittyy havainnointiin sekä tulkintoihin ja arvot, joihin arviointi kohdistuu on eritelty
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä