Lopputyö tanssijana

  • Voit tanssia soolo-, duetto- tai ryhmäkoreografiassa
  • Tanssi voi olla oma koreografia, toisen oppilaan koreografia tai opettajan viikkotunnella valmistama koreografia
  • Mikäli haluat tehdä lopputyön opettajan koreografioimasta/ohjaamasta soolosta tai variaatiosta, sinun tulee tiedustella mahdollisuutta soolovalmennuspaketin ostamiseen
  • Tanssin vähimmäiskesto on noin 2 minuuttia
  • Tanssin esitys voi olla vain arviointiraadille tai julkinen yleisölle. Sovi esitystilaisuudesta heti prosessin alussa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
kehon kannatus, linjaukset, liikelaajuus ja sen hallintaoppilas löytää kehon kannatusta ja liikkumisessa näkyy pyrkimys oikeaan linjaukseen ja liikkeen hallintaanoppilas kannattelee kehoaan hyvin, kykenee käyttämään liikelaajuuttaan ja oikeat linjaukset löytyvät myös liikkeessäoppilaan hyvä kehotietoisuus näkyy kehon asennossa, liikkeen jatkuvuutta tukevissa linjauksissa sekä liikelaajuuden maksimaalisessa käytössä
liikemateriaalin hallinta    oppilas osaa koreografiassa käytetyn liikemateriaalin ja pystyy ajoittain hyödyntämään omia vahvuuksiaanoppilas on omaksunut koreografiassa käytetyn liikemateriaalin hyvin ja kykenee tuomaan sen kautta esille omia vahvuuksiaanoppilas on sisäistänyt koreografiassa käytetyn liikemateriaalin ja kykenee yhdistämään sen vaivattomasti omiin vahvuuksiinsa
tilan hahmotusoppilas tunnistaa kehonsa paikan esiintymistilassa ja suhteessa muihin esiintyjiinoppilas osaa hyödyntää esiintymistilaa ja suhteuttaa omaa liikkumistaan tilallisesti muiden esiintyjien liikkumiseenoppilas suhteuttaa liikkumisensa esitystilan mukaan ja osaa reagoida herkästi tilallisiin ja toisten esiintyjien tuottamiin muutoksiin
liikelaadutoppilaan liikkumisessa on nähtävissä liikelaatuja ja artikulaatiotaoppilas hyödyntää erilaisia liikelaatuja ja kehollinen artikulaatio on monipuolistaoppilas käyttää liikelaatuja ja niiden vaihtelua tiedostetusti ja kehollinen artikulaatio on viimeisteltyä ja omaperäistä
tyylin hallintaoppilas erottaa tanssilajille ja -tyylille ominaisia piirteitä ja pyrkii ilmaisemaan niitäoppilas löytää tanssilajille ja -tyylille ominaisia piirteitä ja kykenee ilmaisemaan niitä omassa liikkumisessaanoppilas ilmaisee tanssilajille ja -tyylille ominaisia piirteitä sisäistyneesti ja vaivattomasti  
suhde musiikkiinoppilas pyrkii liikkeessään ilmentämään musiikkia ja rytmiäoppilas ilmentää liikkeessään luontevasti musiikkia ja rytmiäoppilas ilmentää musiikkia ja rytmiä harkitusti ja monipuolisesti nyansoiden
läsnäolo, ilmaisu, tulkinta    oppilaan tanssillinen läsnäolo, ilmaisu ja tulkinta pääsevät esiin ajoittainoppilaan tanssiminen on läsnäolevaa ja ilmaisevaa ja tulkinnassa löytyy persoonallisia sävyjäoppilaan tanssillinen läsnäolo on vahvaa ja sisäistetty suhde liikkeisiin näkyy omakohtaisena tulkintana ja ilmaisun rohkeutena
vuorovaikutusoppilas pyrkii vuorovaikutukseen yleisön ja muiden tanssijoiden kanssaoppilaan vuorovaikutus yleisön ja muiden tanssijoiden kanssa on tarkoituksenmukaista ja luontevaaoppilas on vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden tanssijoiden kanssa koreografian ja esityksen idean edellyttämällä tavalla 
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
sosiaaliset työskentelytaidotoppilas on pyrkinyt luomaan rakentavan työskentelyilmapiiriinoppilas on kyennyt luomaan avoimen ja toisia arvostavan työskentelyilmapiirinoppilas on kyennyt luomaan myönteisen ja oppimista tukevan työskentelyilmapiirin
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä