Lopputyö koreografina

  • Voit tehdä soolo-, duetto- tai ryhmäkoreografian
  • Voit tanssia koreografiassa itse ja/tai pyytää mukaan tanssijoiksi ketä haluat
  • Koreografian vähimmäiskesto on noin 2 minuuttia
  • Koreografian esitys voi olla vain arviointiraadille tai julkinen yleisölle
  • Sovi esitystilaisuudesta heti prosessin alussa

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
koreografinen idea  teoksesta välittyy koreografinen idea  teoksen koreografinen idea on selkeä ja komposition eri osa-alueet tukevat sen välittymistäteoksen koreografinen idea on kekseliäs ja omaperäinen ja idea välittyy vahvasti komposition eri osa-alueiden kautta 
koreografian soveltuvuus esittävälle solistille/ryhmälleoppilas on onnistunut luomaan esittäjänsä huomioivan kokonaisuuden  oppilas on onnistunut luomaan esittäjilleen hyvin soveltuvan kokonaisuuden  oppilas on onnistunut luomaan erittäin hyvin esittäjilleen sopivan ja esiintyjien vahvuuksia esille tuovan kokonaisuuden
teoksen rakenne  teoksessa on havaittavissa rakenneteoksen rakenne on harkittu ja koreografian eri osat muodostavat kokonaisuudenteoksen rakenne on mielenkiintoinen ja jännitteinen ja koreografian eri osat muodostavat eheän kokonaisuuden
liikemateriaaliteoksen liikemateriaali on yhteydessä koreografiseen ideaanteoksen liikemateriaali on monipuolista ja perusteltua  liikemateriaali on omaperäistä ja luovaa ja kiinteässä yhteydessä koreografiseen kokonaisuuteen
koreografinen kehittelykoreografiassa on nähtävissä toistuvia liikemotiivejakoreografiassa on selkeitä liikemotiiveja ja niiden kehittelyäkoreografisten teemojen kehittely on taidokasta ja tarkoituksenmukaista
tilankäyttö ja dynamiikka  koreografiassa on mietitty tilankäyttöä ja dynamiikkaakoreografiassa käytetään tietoisesti tilaa ja dynamiikan vaihteluitatilan ja dynamiikan käyttö on monipuolista ja kiinnostavaa
musiikin ja liikkeen suhde  teoksessa on havaittavissa liikkeen ja musiikin yhteyksiä  teoksessa on tasapainoinen liikkeen ja musiikin suhde  teoksesta välittyy sisäistynyt liikkeen ja musiikin välinen yhteys
visuaalinen ilme ja äänimaailma  teoksen visuaalinen ilme ja äänimaailma liittyvät koreografiseen ideaan  teoksen visuaalinen ilme ja äänimaailma soveltuvat hyvin koreografiseen kokonaisuuteen teoksen visuaalinen ilme ja äänimaailma ovat huolellisesti suunniteltuja ja vahvistavat koreografista kokonaisuutta
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
sosiaaliset työskentelytaidotoppilas on pyrkinyt luomaan rakentavan työskentelyilmapiiriinoppilas on kyennyt luomaan avoimen ja toisia arvostavan työskentelyilmapiirinoppilas on kyennyt luomaan myönteisen ja oppimista tukevan työskentelyilmapiirin
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä