Periaatteet

EK-ryhmä on sinua varten jos..

…haluat treenata ja esiintyä enemmän.
…pidät ryhmätyöskentelystä ja osaat kantaa oman vastuusi ryhmän toimimisesta.
…koet tanssissa taiteen ja ilmaisun merkityksellisenä ja itsellesi tärkeänä asiana.
…haluat edistyä erityisen tavoitteellisesti ja jopa ammattiin tähdäten.
…haluat saada harjoitusta ja kokemusta tanssin valintatilaisuuksiin osallistumisesta.

EK ryhmässä sinulta odotetaan…

…innostuksen, motivaation ja sitoutumisen osoittamista sekä EK-tunnilla että tavallisilla viikkotunneilla.
…että haluat tehdä töitä kehittyäksesi ja ryhmässä pysyäksesi / seuraavalle ryhmätasolle noustaksesi.
…ymmärrystä siitä, että EK-ryhmään pääseminen on aina erityinen mahdollisuus, ei itsestäänselvyys.
…että pidät mielessäsi EK-ryhmän tavoitteellisuuden: ryhmiin haetaan uudelleen aina vuosittain.
…ymmärrystä siitä, että EK-ryhmien pääasiallinen toiminta on esiintyminen ja kilpailuihin tähtäävät kisaryhmät ovat erikseen. 
…että mikäli tulet valituksi ryhmään, otat paikan ryhmässä kunnialla vastaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä EK-valinnoista

K: Minua kiinnostaisi hakea mukaan, mistä tiedän voinko hakea EK-ryhmään?

V: Voit hakea jos haluat treenata ja esiintyä enemmän ja pystyt sitoutumaan ryhmän harjoitteluaikoihin ja esiintymisiin mm. Tanssisatu ja Tanssin Päivän Näytös Jyväskylän Kaupunginteatterilla.

K: Mitä valintatilaisuudessa tehdään?

V: Valintatilaisuus on 45 min tanssitunti, jossa tehdään lämmittely, muutama tekninen harjoitus ja loppusarja. Sarjat näytetään valintaraadille (3-4 opettajaa) pienryhmissä, yksin ei tarvitse tanssia. Valintatilaisuuden aikana ei karsita ketään. Yksittäisessä harjoituksessa epäonnistuminen ei ole merkittävää, vaan ryhmään pääsyyn vaikuttaa kokonaisuus ja ryhmään sopiminen niin iän, tanssityylin kuin taitotasonkin mukaan.

K: Miten valintatilaisuuteen pitää valmistautua?

V: Kuten tavalliseen tanssituntiin: pukeutua lajin mukaisesti ja tehdä omat alkulämmittelyt ennen valintatilaisuuden alkua. Valintatilaisuutta varten ei tarvitse etukäteen valmistaa mitään koreografista materiaalia.

K: Miksi EK-ryhmään pitää hakea valintatilaisuuden kautta?

V: Valintatilaisuus mahdollistaa tasa-arvoisen tilaisuuden kaikille tanssijoille, jotka haluavat hakea ryhmään. Ryhmässä aiemmin olleille EK-oppilaille valintatilaisuus tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa omaa sisäistä motivaatiotaan ja edellytyksiään ryhmässä jatkamiseen. Tanssin alalle hakeutuville oppilaille on tärkeää saada kokemusta ja harjoitusta valintatilaisuuksista, joiden kautta opiskelupaikkoja ja työtä usein haetaan.

K: Pitääkö EK-ryhmiin hakea seuraavana vuonna uudelleen?

V: Kyllä, ryhmiin haetaan aina jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Oppilaiden edistyminen ryhmän tasolla ja ryhmien tason tarkistaminen vuosittain mahdollistaa parhaiten yksilöllisen oppimisen edellytykset sekä ryhmän yhteiset tavoitteiden saavuttamisen.

K: Miten saan tietää pääsinkö ryhmään?

V: Kaikille valintatilaisuuteen osallistuneille lähetetään sähköpostilla tieto pääsikö mukaan ryhmään vai ei. 

K: En päässyt haluamaani ryhmään. Haluaisin tietää miksi, mistä voin kysyä tätä?

V: Mikäli oman valinnan tulos jää mietityttämään, kannustamme pyytämään palautetta tilaisuuden arvioijilta mahdollisimman pian valintatilaisuuden jälkeen. Palautetta voi pyytää sähköpostitse tai kasvotusten opettajalta/arvioijalta. Palautteen saaminen valintatilaisuuden arvioitsijoilta auttaa ymmärtämään omia kehityskohteita paremmin ja antaa edellytyksiä jatkaa harjoittelua niiden kehittämiseksi. Mieluiten annamme palautetta kasvotusten väärinkäsitysten välttämiseksi.

Ymmärrämme, että pettymyksiltä ei valintatilaisuuksien yhteydessä voida täysin välttyä. Valintatilaisuuteen tullessaan tanssijan tulee kuitenkin ymmärtää tulevansa tilanteeseen arvioitavaksi.

K: Miksi toiseen ryhmään tuntuu pääsevän helpommin kuin toiseen ryhmään?

V: Tanssilajien välillä on toisinaan suuria eroja hakijamäärissä, mikä aiheuttaa jonkin verran eroja tanssijalle asetettavista vaatimuksista eri lajien parissa. Eri lajeissa painotetaan erilaisia asioita ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat valintoihin. Haluamme kannustaa tanssijoita hakemaan kaikkiin itseään kiinnostaviin EK-ryhmiin.

K: Tulin valituksi ryhmään, johon en sittenkään halua. Miten voin perua osallistumiseni?

V: Peruaksesi paikan EK-ryhmässä sinun tulee keskustella ryhmän opettajan kanssa ja sopia paikan peruuttamisesta. Näin vältämme väärinkäsityksiä sekä opettajan että oppilaan osalta. Pelkällä omalla ilmoituksella paikkaa ei voi valintojen jälkeen enää perua. Toivomme, että haet mukaan vain sellaisiin ryhmiin, joista aiot myös ottaa paikan vastaan tullessasi valituksi. Tärkeää on löytää itsestään sisäsyntyinen, kavereista ja muista tanssijoista riippumaton motivaatio, jonka vuoksi ryhmään haluaa hakea.

K: Tulin valituksi eri ryhmään mihin hain, miksi?

V: Pyrimme aina sijoittamaan oppilaan ryhmään, joka vastaa parhaiten hänen edellytyksiään ja antaa tanssijalle sopivassa määrin haasteita. Opettajien ammattitaitoon kuuluu arvioida sekä yksilöiden mahdollisuutta kehittymiseen, että ryhmän toimivuutta kokonaisuutena.

K: En pääse valintatilaisuuteen, voinko mitenkään hakea ryhmään?

V: Pääasiallisesti EK-ryhmään pitää hakea valintatilaisuuden kautta, mutta mikäli esim. sairaus tai joku muu pakottava este estää valintatilaisuuteen osallistumisen on ryhmään voinut hakea erikseen sovitulla treenitunnilla. Mikäli ryhmä on täynnä, voi seuraavan kerran hakea vasta seuraavana syksynä.

K: Montako oppilasta EK-ryhmään otetaan?

V: Ryhmien koko vaihtelee vuosittain, pääsääntöisesti ryhmissä on vähintään 8 ja enimmillään 16 oppilasta.

K: Voisiko EK-ryhmiin olla myös jokin toinen tapa hakea kuin vain valintatilaisuus?

V: Otamme mielellämme kehitysehdotuksia vastaan. Keskustelemme valintatilaisuuksien tarpeellisuudesta ja merkityksestä mielellämme kanssasi. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

K: Voiko tietää ennen valintatilaisuutta mihin esityksiin, näytöksiin, katselmuksiin ja tapahtumiin EK-ryhmät tulevan kauden aikana osallistumaan?

V: Valitettavasti etukäteen ei yleensä ole tiedossa muut kuin tanssisadun sekä Tanssinpäivän esitykset. Pyrimme järjestämään EK-ryhmille mahdollisimman paljon kauden aikana tilaisuuksia esiintyä, mutta riippuu myös ryhmästä ja opettajasta, miten paljon ryhmä lopulta pääsee esiintymään ja osallistumaan esim. valtakunnalliseen esitys- ja katselmustoimintaan. Huomaathan, että EK-ryhmien pääasiallinen toiminta on esiintyminen ja meillä on erikseen kilpailuihin tähtäävät kisaryhmät. 

K: Miten roolit tanssisaduissa jaetaan?

V: Opettajat harkitsevat yhdessä, ketkä oppilaista sopivat rooleihin parhaiten. Roolien valintaa mietitään niin roolin asettamien ulkoisten ominaisuuksien kuin roolin vaatiman ilmaisullisen ja teknisen taidon puolesta. Roolien valinnassa painottuu tanssijan ilmaisullinen monipuolisuus sekä rohkeus heittäytyä erilaisiin kohtauksiin. Usein päärooleihin valitaan jo pidemmällä taidoissaan olevat oppilaat, jotka ovat vuosien mittaan osoittaneet kehitystä ja kiinnostusta roolityöskentelyyn tanssin keinoin. Pyrimme roolivalinnoissa huomioimaan sen, että mahdollisimman monet eri oppilaat ja ryhmät saavat eri vuosina mahdollisuuden rooleihin. Roolijakoon vaikuttaa myös se, mitä osia tanssisadusta kukin opettaja tekee: jos hän koreografioi solistisia kohtia, on käytännön sanelema ratkaisu että solistit ovat hänen EK-ryhmästään. 

K: Mitkä ovat EK-ryhmien tavoitteet?

V: Ek-ryhmät opiskelevat tanssin taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää. Opetussuunnitelma, opintokokonaisuudet, tavoitteet, arviointikriteerit ja pääaineiden tarkemmat sisällöt löytyvät nettisivuiltamme opetus/ opetussuunnitelma sivulta. Laajan oppimäärän opinnot etenevät lukuvuosittain luokalta seuraavalle niin että suoritettujen kurssien määrä lasketaan mukaan opintojen kokonaismäärään, jotka ovat perusopinnoissa eli alle 16-v. yhteensä 800 tuntia ja syventävissä opinnoissa 16-24 v. yhteensä 500 h. Opintojen kummassakin vaiheessa on vaihtoehtoisena opintokokonaisuutena esitysproduktio, joka tarkoittaa tanssisatua ja jossa mukanaolosta kirjataan opintoja 60 h .

K: Miksi EK-ryhmien tunnit ovat halvempia?

V: Haluamme kannustaa kaikkia tanssinharrastajia monipuoliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Hinnoittelumme periaatteena on, että mitä enemmän tanssit, sitä edullisemmaksi yksittäinen tanssitunti tulee. Siksi olemme hinnoitelleet EK-ryhmiltä vaaditut tuntimäärät sisältävät EK-passit edullisemmiksi kuin lukukausimaksutaulukon mukaiset hinnat. Huomaathan, että myös rajattomalla passilla voi treenata edullisesti.