Turvallisemman tilan periaatteet

Syrjintä on Suomessa kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Me teemme työtä sen eteen, että jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla oma itsensä. Noudatamme Jyväskylän Tanssiopistolle laadittua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.   Suunnitelman toteuttamista tukee nämä turvallisen tilan yhteiset periaatteet, joita kaikki Tanssiopistolaiset, niin opettajat kuin oppilaatkin, sitoutuvat noudattamaan.

Jyväskylän Tanssiopistolla on:

Turvallista osallistua 

 • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista, rasismia, seksuaalista häirintää eikä suvaitsemattomuutta tai vihapuhetta, meillä on niihin nollatoleranssi.
 • Edellä mainittuun epäasialliseen käytökseen puututaan aina kaikissa tilanteissa ja kaikki ilmoitukset ja epäilykset siitä otetaan aina vakavasti. 
 • Kohtaamme jokaisen ennen kaikkea yksilönä ja huomioimme yksilöiden erityistarpeet sekä osallistumisen esteettömyyden. 
 • Pidämme huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua kykyjensä mukaan. 
 • Kunnioitamme jokaisen rajoja ja tarvetta omaan tilaan. 

Turvallista olla oma itsensä 

 • Emme tee uskontoon tai uskonnottomuuteen, terveyteen, toimintakykyyn, ihonväriin, kansalaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä yleistyksiä. Tarvittaessa voimme kysyä. 
 • Emme tee toisistamme oletuksia. Emme esimerkiksi oleta kenenkään sukupuolta, sillä sukupuoli-identiteetti voi olla hyvin henkilökohtainen asia. Emme myöskään oleta, onko henkilö homo-, hetero- tai esimerkiksi biseksuaali. Jokaisella on itsemäärittelyoikeus. 
 • Opettelemme toistemme nimet ja käytämme niitä. Vältämme tytöttelyä ja pojittelua, jotka sisältävät oletuksen henkilön sukupuolesta. Vältämme myös muuta ominaisuuksiin liittyvää tai epäkunnioittavaa nimittelyä. 
 • Kohtelemme toisiamme arvostaen ja ystävällisesti. Kannustamme ja tsemppaamme toisiamme. 

Turvallista kertoa itselle tärkeistä asioista tai olla kertomatta 

 • Meillä on oikeus kertoa itsellemme tärkeistä asioista. Osallistumiseen kannustetaan, mutta hyväksytään myös se, että kaikesta ei tarvitse kertoa. 
 • Jokainen osallistuja voi puhua vain omasta näkökulmastaan ja tunteistaan, ei toisten puolesta. 
 • Kunnioitamme toisten puheenvuoroja, emme puhu päälle ja huolehdimme, että osallistumismahdollisuudet jakautuvat tasaisesti kaikille. 
 • Pyrimme aidosti kuuntelemaan toisiamme ja oppimaan toisiltamme.
Jos koen tai havaitsen tilanteita, jotka tuntuvat loukkaavilta tai syrjiviltä, voin kääntyä seuraavien tahojen puoleen:
 • Oma tai joku toinen tanssinopettaja, kasvotusten tai viestillä 
 • Tanssiopiston rehtori
 • Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet
 • Nimetön palaute Tanssiopiston nettisivujen kautta (voit käyttää nimimerkkiä nimen tilalla)