Monitaiteen teemavuosi

Yksi tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteista on että oppilas ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin. Tähän tavoitteeseen paremmin päästäksemme olemme nostaneet lukuvuoden 2021-2022 teemaksi monitaiteisuuden. Tämä näkyy lukuvuoden aikana mm. seuraavilla tavoilla:

  • Kaikilla tunneilla tehdään välillä jotain vähän erilaista esim. tanssitaan kuvan tai videon innoittamina, suunnitellaan runoon omia tanssiaskeleita, rytmitetään tanssia äänellä tai vaikkapa piirretään ja suunnitellaan esiintymisasu tai se miltä liike näyttää tai tuntuu.
  • Viikolla 43 vietämme monitaideviikkoa, jonka aikana kaikilla tunneilla tehdään harjoitteita, joissa saa kokemuksen tanssin ja muiden taiteiden yhdistämisestä.
  • Kevätnäytösten teemana on kuvataide, sen monet muodot ja siitä saatu inspiraatio.
  • Tuntitarjonnassa on uusia, jo lähtökohtaisesti monitaiteellisisempia tunteja: Musical jazz group ja eri-ikäisten nykytanssiteatteriryhmät.
  • Yhteistyötä muiden taideoppilaitosten kanssa pyritään aktiivisesti lisäämään
  • Toteutetaan taiteilija/pedagogivierailuja